Stichting Sportspectrum

Stichting Sportspectrum exploiteert en beheerd de sport en recreatie voorzieningen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Onder het beheer van Sportspectrum vallen diverse sportaccommodaties waaronder zwembaden sporthallen en sportvelden.

Bouwteam P&O ondersteund Stichting Sportspectrum in het herstructureren van het totale facilitaire proces, samen met Sportspectrum wordt er gekeken naar inkoopvraagstukken, ict mogelijkheden en invulling van functies. Tevens co├Ârdineert Bouwteam P&O in samenwerking met de technische dienst en Groenvoorziening van Sportspectrum het meer jaren onderhoud voor de accommodaties en sportvelden. Ook heeft er aan de hand van het opgestelde Masterplan een herindeling plaatsgevonden van sportaccommodaties en velden waarbij er meerdere nieuwbouw projecten zijn gerealiseerd.

Specialisten betrokken bij het project